Cennik

Poznaj nasz

Cennik

Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław | Accord

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny, oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości. Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. W celu przyśpieszenia procedury prosimy o wysłanie zapytania e: mailem. Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 6 godzin

Koszt sporządzenia wyceny jest natomiast wypadkową następujących czynników:

01.

Charakter pracy

Charakter, wielkość i rodzaj części składowych nieruchomości stanowi przedmiot wyceny.

02.

Nakład pracy

Nakład pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny.

03.

Termin & kwalifikacje

Termin i warunki wykonania czynności szacunkowych oraz kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

04.

Poniesione koszty

Koszty ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

05.

Rynek lokalny

Stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.